Kjersti Toppe

Eit løft for fosterheimane

Nyheit 21.06.2024

I dag legg regjeringa fram fosterheimsmeldinga. I meldinga føreslår regjeringa tiltak som skal bidra til meir stabilitet og tryggleik for barna og fosterfamiliane gjennom betre oppfølging, meir føreseielege rammer og auka avgjerdsmakt til fosterforeldre.

Terje Aasland og Kristin Halvorsen på en takterrasse i Oslo

Oppnemning av offentleg utval som skal utgreie kjernekraft som mogleg kraftkjelde i Noreg

Pressemelding 21.06.2024

Regjeringa har i dag oppnemnt eit utval som skal utgreie kjernekraft som mogleg kraftkjelde i Noreg. Cicero-direktør Kristin Halvorsen skal leie utvalet, som skal levere sin rapport innan 1. april 2026.

Kvinne går sammen med tre uniformerte politibetjenter i urbant område.

Strammer til konsekvensene for ungdomskriminalitet

Pressemelding 21.06.2024

I dag har regjeringen lagt frem en lovproposisjon med nye forslag til forbedringer av reaksjonene for unge kriminelle.

Møtedeltakerne sitter rundt et langt spisebord i statsministerboligen.

Regjeringen inviterte til frokostmøte om skeive i idretten

Nyhet 21.06.2024

Statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterte utøvere og idrettspersoner til frokost i statsministerboligen i anledning pride. Formålet med frokosten var å diskutere hva som inkluderer og ekskluderer LHBT+ personer i den organiserte idretten.

De tre står ved kontrollen på brua på skipet. Stubb peker ut et sted, trolig ut av et vindu.

Styrket sikkerhets- og forsvarssamarbeid i Nord-Norden

Nyhet 20.06.2024

Statsminister Jonas Gahr Støre, den svenske statsministeren Ulf Kristersson og den finske presidenten Alexander Stubb har vært i Bodø onsdag og torsdag denne uken. Styrket sikkerhets- og forsvarssamarbeid i Nord-Norden var sentrale tema for samtalene.

Nett-tv

de Mello har levert OECD-rapporten til Vedum, og trykker hånden hans og ser i kamera. Blå bakvegg med riksløver i Finansdepartementets lokaler.

OECD om Norge: Høyere økonomisk aktivitet og lavere prisvekst

Pressemelding 20.06.2024

OECD la i dag frem sin toårige gjennomgang av norsk økonomi, med anbefalinger om hvordan regjeringen bør møte viktige utfordringer fremover. Rapporten viser at aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp. Samtidig understrekes betydningen av en effektiv offentlig sektor i møte med de utviklingstrekkene økonomien står ovenfor.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre