Fossen i Hønefoss

Regjeringa med nye økonomiske støttetiltak etter ekstremvêret

Nyheit 19.09.2023

Den kommunale skjønnsmiddelordninga blir midlertidig utvida slik at kommunane får dekt utgifter i samband med opprydding. Regjeringa justerer også ordninga for produksjonssvikt slik at bønder kan få tilskot når dei haustar korn som er øydelagt av flaum.

Beltevogner som blir fraktet på godstog

Norge donerer beltevogner til Ukraina

Nyhet 19.09.2023

Norge vil donere rundt 50 beltegående transportkjøretøy til Ukraina. - Disse er viktige for å kunne få frem forsyninger i områder der det ikke er gode veier, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Espen Barth Eide, Anniken Huitfeldt, Jonas Gahr Støre og Anne Beathe Tvinnereim krysser gaten i New York.

Svært viktig at verden møtes akkurat nå

Nyhet 19.09.2023

Verdens største og viktigste politiske møteplass – høynivåuka i FNs generalforsamling – finner sted mellom 18. og 22. september i New York.

UN's 71st General Assembly starts with a high-level week 19 September. Photo: UN

Norges hovedprioriteringer under FNs 78. generalforsamling

Artikkel

Som verdens mest representative multilaterale forum for dialog og politikkutvikling er FNs generalforsamling en viktig arena for å fremme norske interesser, for internasjonalt samarbeid og for å finne løsninger på globale utfordringer. Den 78. sesjonen av FNs generalforsamling pågår nå i FNs hovedkvarter i New York.

Nett-tv

Et hode bestående av piksler som skal illustrere kunstig intelligens.

Regjeringen med milliardsatsing på kunstig intelligens

Pressemelding 07.09.2023

Den teknologiske utviklingen er rask, og den digitale sikkerheten endrer seg. Nå setter regjeringen av én milliard kroner som skal gå til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi.

Nett-tv

Statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferanse om situasjonen i Ukraina 24. februar 2022.

Skjerper inn og klargjør retningslinjer om aksjehandel

Pressemelding 30.08.2023

Statsministerens kontor oppdaterer Håndbok for politisk ledelse og skjerper retningslinjene for kjøp og salg av aksjer for politikere i regjeringsapparatet. Hvis politikerne har aksjer når de tiltrer, kan de velge mellom å selge dem, «fryse» eierskapet eller få noen andre til å forvalte aksjene. I håndboka blir det også tydeligere hva en politiker skal gjøre dersom ektefellen eier aksjer.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre