Nett-tv Se sendingen her
Andreas Bjelland Eriksen i grønn genser. Står i en mørk skog.

Ny lov om bærekraftige produkter

Nyhet 25.06.2024

Den nye loven skal bidra til at produkter kan vare lengre, kunne repareres lettere og skape mindre avfall. – Det er bra for miljøet og norske forbrukere, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Deltagere på arrangement for beredskapslagring av matkorn

Milepæl for norsk beredskap

Nyhet 25.06.2024

Staten har i dag inngått avtale med fire aktører i kornbransjen som skal bidra til å bygge opp nasjonalt beredskapslager for matkorn. Beredskapslager er viktig for norsk matsikkerhet i en eventuell krisesituasjon, og innen 2029 er planen at beredskapslageret skal tilsvare tre måneders forbruk av mathvete.

Kjersti Toppe

Gjer endringar i trussamfunnslova

Nyheit 25.06.2024

Regjeringa foreslår fleire endringar i trussamfunnslova. Mellom anna må no trus- og livssynssamfunn forplikte seg til å jobbe for å oppnå 40 prosent kvinner og 40 prosent menn i dei styrande organa, og eit trus- og livssynssamfunn må ha 100 medlemmar for å kunne få tilskot, mot dagens krav på 50 medlemmar.

Bilde av Eikrebekkdammen tatt fra luften

Løyve til å byggje kraftverket Hemsil 3 i Gol kommune

Pressemelding 25.06.2024

Kongen i statsråd har i dag gitt løyve til å byggje kraftverket Hemsil 3 i Gol kommune i Buskerud. Kraftverket vil bidra med om lag 110 GWh årleg i eit allereie regulert vassdrag.

Nett-tv

Se sendingen her

Utredningen fra Lovutvalget om negativ sosial kontroll overlevert

Pressemelding 24.06.2024

Utredningen fra Lovutvalget om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold ble i dag levert til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Terje Aasland og Kristin Halvorsen på en takterrasse i Oslo

Oppnemning av offentleg utval som skal utgreie kjernekraft som mogleg kraftkjelde i Noreg

Pressemelding 21.06.2024

Regjeringa har i dag oppnemnt eit utval som skal utgreie kjernekraft som mogleg kraftkjelde i Noreg. Cicero-direktør Kristin Halvorsen skal leie utvalet, som skal levere sin rapport innan 1. april 2026.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre