Nett-tv

Se sendingen her

Utredningen fra Lovutvalget om negativ sosial kontroll overlevert

Pressemelding 24.06.2024

Utredningen fra Lovutvalget om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold ble i dag levert til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Nett-tv

Se sendingen her

Tysdag 25. juni kl 09.00:

Innspelsmøte om framtidas allmennlegeteneste

Nyheit 17.06.2024

Fastlegane og allmennlegetenestane er fundamentet for vår felles helse- og omsorgsteneste. Etter fleire år med aukande utfordringar, har denne regjeringa tatt kraftfulle grep og styrka ordninga med over ein milliard kroner.

Kjersti Toppe

Eit løft for fosterheimane

Nyheit 21.06.2024

I dag legg regjeringa fram fosterheimsmeldinga. I meldinga føreslår regjeringa tiltak som skal bidra til meir stabilitet og tryggleik for barna og fosterfamiliane gjennom betre oppfølging, meir føreseielege rammer og auka avgjerdsmakt til fosterforeldre.

Terje Aasland og Kristin Halvorsen på en takterrasse i Oslo

Oppnemning av offentleg utval som skal utgreie kjernekraft som mogleg kraftkjelde i Noreg

Pressemelding 21.06.2024

Regjeringa har i dag oppnemnt eit utval som skal utgreie kjernekraft som mogleg kraftkjelde i Noreg. Cicero-direktør Kristin Halvorsen skal leie utvalet, som skal levere sin rapport innan 1. april 2026.

Kvinne går sammen med tre uniformerte politibetjenter i urbant område.

Strammer til konsekvensene for ungdomskriminalitet

Pressemelding 21.06.2024

I dag har regjeringen lagt frem en lovproposisjon med nye forslag til forbedringer av reaksjonene for unge kriminelle.

Møtedeltakerne sitter rundt et langt spisebord i statsministerboligen.

Regjeringen inviterte til frokostmøte om skeive i idretten

Nyhet 21.06.2024

Statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterte utøvere og idrettspersoner til frokost i statsministerboligen i anledning pride. Formålet med frokosten var å diskutere hva som inkluderer og ekskluderer LHBT+ personer i den organiserte idretten.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre