Barn og voksne på skogstur.

Nær 2,5 milliardar kroner til frivilligheita

Pressemelding 24.11.2023

For tredje år på rad sørgjer regjeringa for full momskompensasjon til frivilligheita. Det totale beløpet i denne ordninga i 2023 er på rekordhøge 2 498 millionar kroner.

Nett-tv

Kvinnelig helsepersonell med visir og ansiktsmaske

En motstandsdyktig helseberedskap

Nyhet 24.11.2023

Regjeringen legger i dag Norges første stortingsmelding om helseberedskap. I meldingen gir regjeringen politisk og strategisk retning for norsk helseberedskap. Det betyr at forebygging og beredskap må gis økt prioritet i helsetjenesten. Nasjonal beredskap er viktig, men Norge er også avhengige av internasjonalt samarbeid for å løse en rekke helsekriser.

Tre personer i politiuniform med ryggen til går bortover et fortau i bymiljø.

Mehl foreslår 840 millioner kroner ekstra til politiet og PST

Pressemelding 24.11.2023

Politiet står i en krevende tid. Regjeringen fortsetter derfor å styrke politiet og foreslår 734 millioner kroner til politiet og 106 millioner til PST i nysalderingen for 2023-budsjettet.

Portrett av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap)

Prioriterer arbeidsliv og ungdom

Pressemelding 23.11.2023

I handlingsplanen mot rasisme og diskriminering legg regjeringa særleg vekt på rasisme og diskriminering på vegen inn og opp i arbeidslivet, på ungdomsarenaer og på lokalt arbeid.

Fossen i Hønefoss

1,7 milliardar til kommunar og fylkeskommunar ramma av Hans

Pressemelding 24.11.2023

Ekstremvêret Hans førte til store skadar i mange kommunar og fylkeskommunar på Austlandet. Regjeringa føreslår ei tilleggsløyving på 1,7 milliardar kroner i kompensasjon gjennom skjønsmiddelordninga. Det skal dekkje kostnader til handtering av den akutte krisesituasjonen, opprydding og reparasjon.

Bilde av UD-ansatt som jobber med å klargjøre utstyr

Saker om Israel/Gaza-krisen

Tidslinje

Oversikt over regjeringens håndtering av konflikten i Israel og de palestinske områdene.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre