Regjeringer siden 1814

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.

Når en regjering møtes under Kongens ledelse, utgjør den Statsrådet.  

 Regjeringen Solberg i statsrådsalen på Slottet

Erna Solbergs regjering i Statsrådsalen på Slottet 16. oktober 2013. Foran til høyre HM kong Harald V med statsminister Solberg ved sin høyre side, foran til venstre HKH kronprins Haakon. (Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix)