Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 47431-47440 av 52340 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høringsnotat 15.03.2000

  15.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • §§ 22 og 97 - Kunngjøring av embete som domstolleder - forbehold om endringer i domstolsstrukturen

  14.03.2000 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 00/1416 KJR/LST/CER Dato: 14.03.2000 Kunngjøring av embete som domstolleder - forbehold om endringer i domstolsstrukturen Lovavdelingen viser til notat fra Domstolavdelingen 22. februar 2000 der det blir bedt om en vurdering av

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Grunnloven

 • Svalbard - Næringsområde, turisme, Longyearbyen (naturvern)

  13.03.2000 Brev Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv F-022-00

  Endringer i forskrift 28. juni 1999 til Opplæringslova - Krav til de felles allmenne fagene i de yrkesfaglige studieretningene

  13.03.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-022-00 1.1.1.1 Saksnr. 99/6534 1.1.1.2 13.03.2000 1.1.2 Akademikernes Fellesorganisasjon Arbeidsdirektoratet Den norske lægeforening Den norske tannlegeforening Departementene De private videregående skolene De statlige

 • Oppsummeringsbrev 13.03.2000

  13.03.2000 Brev Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 13.03.00 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/ Atle Aluwini Hvordan inntektsføre mottatte avdrag/renter på lån som er avskrevet samt tapsførte

 • Oppsummeringsbrev 13.03.2000 (f)

  13.03.2000 Brev Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 13.03.00 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/ Atle Aluwini Hvordan inntektsføre mottatte avdrag/renter på lån som er avskrevet samt tapsførte

 • Rundskriv F-022-00 Vedlegg

  Endringer i forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til opplæringslova

  13.03.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Vedlegg til rundskriv F-022-00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 2 Endringer i foskrift 28. Juni 1999 nr. 722 til Opplæringslova I. 2.1.1 Forskriftens § 4-21 skal lyde (endringene er kursivert): Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått treårig

 • Offisielt fra statsråd 10. mars 2000

  10.03.2000 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mars 2000. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker St.prp. nr. 42 (1999-2000) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen

 • Ot.prp. nr. 31 (1999-2000) - Om lov om endringer i utlendingsloven

  10.03.2000 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

 • St.prp. nr. 43 (1999-2000) - Om vederlagsfri overdragelse av det gamle Statsarkivet i Kristiansand

  10.03.2000 Proposisjon Kommunal- og distriktsdepartementet