Akutt situasjon

Har du foreldreansvar for et barn som er i ferd med å bli bortført fra Norge, bør du raskest mulig kontakte politiet.

Har du foreldreansvar for et barn som er i ferd med å bli bortført fra Norge, bør du raskest mulig kontakte politiet ved personlig oppmøte eller på telefon 02800.

Politiet kan i henhold til politiloven § 7 første ledd nr. 3 gripe inn for å forebygge eller hindre barnebortføring blant annet ved å varsle relevante flyplasser etc. for om mulig å forhindre at barnet forlater Norge.

Har du foreldreansvar for et barn som har blitt bortført fra Norge, eller som holdes tilbake i utlandet etter lovlig ferieopphold/samvær, bør du raskest mulig kontakte politiet for å melde barnet savnet.

Det kan være hensiktsmessig å melde barnet savnet selv om du vet hvor i utlandet barnet befinner seg. Dette for at politiet i utlandet skal kunne følge opp saken.

Politiet bør også vurdere om bortfører skal siktes og etterlyses nasjonalt, eventuelt internasjonalt.

Når politiet mottar melding om at en person er savnet har de behov for så mange opplysninger som mulig om bortføringen.

Du bør gi politiet raskt informasjon om

  • korrekt personalia til barnet (navn/fødselsdato/fødested/statsborgerskap)
  • redegjørelse for de faktiske omstendigheter rundt bortføringen/tilbakeholdelsen  
  • informasjon om hvor barnet kan befinne seg 

Til politiet bør du ta med deg 

  • dokumentasjon for at du har foreldreansvar for barnet (for eksempel kopi av avtale/dom/kjennelse/fødselsattest)  
  • fotografi av barnet (og eventuelt bortfører)  
  • barnets pass (hvis du har det) 

Barnebortføring er straffbart

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å anmelde bortfører etter straffelovens bestemmelser. Les mer om dette under Barnebortføring er straffbart.