Høring av rapport om internasjonal barnebortføring

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 14. mai 2014 et høringsbrev om rapporten "Internasjonal barnebortføring". Her er lenker til arbeidene som omtales i høringsbrevet.

Internasjonal barnebortføring (pdf) – apport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge

Mekling i barnebortføringssaker (pdf) av Anne Marie Selvaag

Hensiktsmessig behandling av barnebortføringssaker ved norske domstoler (pdf) av Anne Marie Selvaag

Til toppen