Status for ikkje-avslutta og avslutta saker 2005–2019

Frå Noreg til utlandet

År Antall saker
  Ikkje avslutta Avslutta Totalt
2005   27 27
2006   37 37
2007 1 33 34
2008   19 19
2009   24 24
2010 4 39 43
2011 1 32 33
2012 5 23 28
2013 1 49 50
2014 2 36 38
2015 3 34 37
2016 8 27 35
2017 9 41 50
2018 21 18 39
2019 30 17 47
Totalsum 85 456 541

Frå utlandet til Noreg

År Tal på saker
  Ikkje avslutta Avslutta Totalt
2005   12 12
2006   12 12
2007   18 18
2008   10 10
2009   18 18
2010   20 20
2011   21 21
2012   11 11
2013   19 19
2014   17 17
2015   18 18
2016   18 18
2017   14 14
2018 1 15 16
2019 6 5 11
Totalsum 7 228 235