Status for antall pågående og avsluttede saker

Antall barnebortføringssaker til og fra Norge fordelt på status pågående/avsluttede

 

Fra Norge til utlandet

 

Avsluttet

Pågår

Sum

2005

27

0

27

2006

37

0

37

2007

33

1

34

2008

19

0

19

2009

23

1

24

2010

39

4

43

2011

31

2

33

2012

23

5

28

2013

48

2

50

2014

34

4

38

2015*

19

17

36

2016

9

26

35

Totalsum

342

62

404

 

Fra utlandet til Norge

 

Avsluttet

Pågår

Sum

2005

12

0

12

2006

12

0

12

2007

18

0

18

2008

10

0

10

2009

18

0

18

2010

20

0

20

2011

21

0

21

2012

11

0

11

2013

19

0

19

2014

17

0

17

2015

16

2

18

2016

12

7

19

Totalsum

186

9

195

* Ved en feil ble én sak utelatt fra statistikken da 2015-tall ble publisert i fjor.

Til toppen