Veileder for dommere

Det er utarbeidet en veileder for dommeres behandling av barnebortføringssaker. Hensikten med veilederen er å gi en praktisk innføring i ulike spørsmål som dommere kan komme borti i barnebortføringssaker. Hovedfokus er på saksbehandlingen og på de vanligste materielle spørsmålene.

Veilederen er skrevet av Anne Marie Selvaag, med støtte fra Domstolsadministrasjonen og Justis- og beredskapsdepartementet.

Last ned: