Fra Norge til utlandet – advokat i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet og/eller Utenriksdepartementet gir omfattende bistand og veiledning i disse sakene, og er også ansvarlig for å formidle søknader om tilbakelevering med mer til det aktuelle landet barnet er bortført til. I utgangspunktet vil det derfor ikke være nødvendig med advokat i Norge.

I spesielt kompliserte saker kan det være behov for juridisk bistand også fra norsk advokat. Dersom du ønsker bistand fra norsk advokat og vil søke om fri rettshjelp til dekning av utgiftene til dette, må du i søknaden forklare hvorfor du mener det er nødvendig med norsk advokat i saken.

Søknaden sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken.