Fra utlandet til Norge – advokat i utlandet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Portal: Barnebortføring

Dersom du som gjenværende forelder har behov for økonomisk støtte til dekning av utgifter til juridisk bistand i ditt hjemland, vil dette ikke dekkes gjennom den norske rettshjelpsordningen.