Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8721-8740 av 8950 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1915 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1915/2003 av 30. oktober 2003 om endring av vedleggene VII, VIII og IX i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående handel og innførsel av småfe, og tiltak som følger bekreftelse av overførbar spongiform encefalopati hos storfe og småfe...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 29.08.2006
  Celexnr.: 32005D0733

  Kommisjonsvedtak 2005/733/EF av 19. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Tyrkia og oppheving av vedtak 2005/705/EF...

 • Vurdering av samsvar med produktkrav -gulvbelegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.08.2006
  Celexnr.: 32006D0190

  Kommisjonsvedtak 2006/190/EF av 1. mars 2006 som endrer vedtak 97/808/EF om prosedyrer for attestasjon av overensstemmelse med produktkrav etter Direktiv 89/106/EØF for gulvbelegg...

 • Brannegenskaper - tregulv, trepanel og trekledning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.08.2006
  Celexnr.: 32006D0213

  Kommisjonsvedtak 2006/213/EC av 6. mars 2006 som fastslår klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer som omfatter tregulv, trepanel og trekledning...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 29.08.2006
  Celexnr.: 32005D0469

  Kommisjonsvedtak 2005/469/EF av 24. juni 2005 om endring for tredje gang av vedtak 2004/614/EF når det gjelder gyldighetsperioden for beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sør-Afrika...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 29.08.2006
  Celexnr.: 32006D0506

  Kommisjonsvedtak 2006/506/EF av 19. juli 2006 om endring av vedtak 2006/415/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Fellesskapet...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 28.08.2006
  Celexnr.: 32005D0194

  Kommisjonsvedtak 2005/194/EF av 8. mars 2005 om endring for fjerde gang av vedtak 2004/122/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i mange asiatiske land...

 • Vet - ND-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 28.08.2006
  Celexnr.: 32006D0501

  Kommisjonsvedtak 2006/501/EF av 14. juli 2006 om endring av vedtak 2006/264/EF angående beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Romania...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 28.08.2006
  Celexnr.: 32006D0556

  Kommisjonsvedtak 2006/556/EF av 4. august 2006 om endring av vedtak 92/452/EØF vedrørende visse embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper i USA...

 • Vet - ND-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 28.08.2006
  Celexnr.: 32006D0264

  Kommisjonsvedtak 2006/264/EF av 27. mars 2006 om beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Romania...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 28.08.2006
  Celexnr.: 32006D0415

  Kommisjonsvedtak 2006/415/EF av 14. juni 2006 angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Fellesskapet og oppheving av vedtak 2006/135/EF...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 28.08.2006
  Celexnr.: 32005D0744

  Kommisjonsvedtak 2005/744/EF av 21. oktober 2005 om fastsettelse av kravene til forebygging av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa A-virus serotype H5N1 hos mottakelige fugler som holdes i dyreparker i medlemsstatene...

 • Fôr - uønskede stoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 25.08.2006
  Celexnr.: 32005L0086

  Kommisjonsdirektiv 2005/86/EF av 5. desember 2005 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i dyrefôr når det gjelder kamfeklor...

 • Fôr - uønskede stoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 25.08.2006
  Celexnr.: 32005L0087 Basis rettsaktnr.: 2002/32/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/87/EF av 5. desember 2005 om endring vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i dyrefôr når det gjelder bly, fluor og kadmium...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 25.08.2006
  Celexnr.: 32005R2036 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjons forordning (EF) nr. 2036/2005 av 14. desember 2005 angående permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer og midlertidig godkjenning av nytt bruksområde for visse allerede godkjente tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 25.08.2006
  Celexnr.: 32005R2037 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2037/2005 av 14. desember 2005 om endring av vilkårene for godkjenning av et tilsetningsstoff som tilhører gruppen koksidiostatika...

 • Fôr - uønskede stoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 25.08.2006
  Celexnr.: 32005R1980

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1980/2005 av 5. desember 2005 om endring av vilkårene for godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr som tilhører gruppen sporstoffer og av et tilsetningsstoff til fôr som tilhører gruppen bindemidler og anti-klumpemidler...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 24.08.2006
  Celexnr.: 32005D0010

  Kommisjonsvedtak 2005/10/EF av 30. desember 2004 om endring av vedtak 2004/666/EF når det gjelder gjeninnføring av vaksinering i visse deler av Italia som er rammet av lavpatogen aviær influensa og utvidede forflytningskontrolltiltak...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 24.08.2006
  Celexnr.: 32005R0600

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005 av 18. april 2005 om ny godkjenning for 10 år for et koksidiostatikum, midlertidig godkjenning for et tilsetningsstoff og varig godkjenning for visse tilsetningsstoffer til fôrvarer...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 23.08.2006
  Celexnr.: 32006D0011

  Kommisjonsvedtak 2006/11/EF av 11. januar 2006 om endring av vedtak 2005/758/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Kroatia og oppheving av vedtak 2005/749/EF...