Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 10881-10900 av 10988 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0200

  Kommisjonsvedtak 2006/200/EF av 22. februar 2006 om endring av vedtak 97/296/EF som setter opp liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter til humant konsum fra og når det gjelder USA...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0154

  Kommisjonsvedtak 2005/154/EF av 18. februar 2005 om endring av vedtak 2003/760/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Fransk Polynesia, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0499

  Kommisjonsvedtak 2005/499/EF av 12. juli 2005 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Bahamas...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0501

  Kommisjonsvedtak 2005/501/EF av 12. juli 2005 om endring av vedtak 97/296/EF som setter opp liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter fra til humant konsum, når det gjelder Algerie, Bahamas og Grenada...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0498

  Kommisjonsvedtak 2005/498/EF av 12. juli 2005 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Algerie...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0514

  Kommisjonsvedtak 2005/514/EF av 13. juli 2005 om endring av vedtak 96/609/EF som fastsetter spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse Elfenbenskysten, når det gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0071

  Kommisjonsvedtak 2005/71/EF av 26. januar 2005 om endring av vedtak 97/296/EF om fastsetting av liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter fra til humant konsum, når det gjelder Antigua og Barbuda, Hong Kong, El Salvador og Slovakia...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0074

  Kommisjonsvedtak 2005/74/EF av 27. januar 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra El Salvador...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0497

  Kommisjonsvedtak 2005/497/EF av 12. juli 2005 om endring av vedtak 2002/472/EF som fastsetter spesifikke vilkår for import av fiskeprodukter fra Bulgaria...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0219

  Kommisjonsvedtak 2005/219/EF av 11. mars 2005 om endring av vedtak 97/296/EF om oppsetting av liste over tredjestater som medlemsstatene kan importere fiskeprodukter til humant konsum fra, når det gjelder Saudi-Arabia...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0199

  Kommisjonsvedtak 2006/199/EF av 22. februar 2006 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra USA...

 • Vet - ND-tiltak

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0263

  Kommisjonsvedtak 2006/263/EF av 27. mars 2006 om endring av vedtak 2005/648/EF angående beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria ...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0500

  Kommisjonsvedtak 2005/500/EF av 12. juli 2005 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Grenada...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0496

  Kommisjonsvedtak 2005/496/EF av 12 juli 2005 om endring av vedtak 97/757/EF som fastsetter spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse i Madagaskar, når det gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0218

  Kommisjonsvedtak 2005/218/EF av 11. mars 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Saudi-Arabia...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0073

  Kommisjonsvedtak 2005/73/EF av 28. januar 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Hong Kong...

 • Vet - import fiskeprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0572

  Kommisjonsvedtak 2005/572/EF av 19. juli 2005 om endring av vedtak 2000/86/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter med opprinnelse i Kina og oppheving av vedtak 97/368/EF, hva gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - AI-tiltak

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0266

  Kommisjonsvedtak 2006/266/EF av 3. april 2006 angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Israel og oppheving av vedtak 2006/227/EF...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0505

  Kommisjonsvedtak 2005/505/EF av 13. juli 2005 om endring av vedtak 96/355/EF som fastsetter de spesielle vilkårene for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse i Senegal, når det gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  18.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0155

  Kommisjonsvedtak 2005/155/EF av 18. februar 2005 om endring av vedtak 97/102/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter fra Russland, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Side 545 av 550
 • Side 545 av 550