Søk tilskudd til arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet lyser ut midler til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Søknadsfristen har løpt ut.

Midlene under tilskuddsordningen skal gå til konkrete kommunale prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Enkeltkommuner er velkommen til å søke, men vi ser gjerne også at to eller flere kommuner samarbeider om felles prosjekter.

Det er et krav at prosjektene skal danne grunnlag for videreføring også etter prosjektperiodens slutt.

Tilskuddsmottakerne skal blant annet rapportere på resultat- og måloppnåelse, slik at viktige erfaringer kan deles og komme andre kommuner til gode. Disse erfaringene vil være nyttige for utviklingen av nye, spissede tiltak – både på lokalt og nasjonalt plan.

Merk at det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes.

Regelverk og søknadsskjema for tilskuddsordningen