Tilskudd til arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet lyser nå ut midler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Søknadsfrist er 1. desember 2021.

Tilskuddsordningen skal stimulere til kompetanseheving og utvikling av gode systemer og prosjekter lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme. Tilskuddsbeløpet for 2022 er på ca 10,5 millioner kroner.

Sekretariatet for konfliktrådene forvalter ordningen på vegne av departementet.

Mer informasjon om ordningen, regelverk og søknadsskjem (konfliktradet.no)