Tilskudd til arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme og, med forbehold om endelig bevilgning i Stortinget, er det satt av 10,5 millioner kroner til fordeling gjennom denne tilskuddsordningen. Det er kommuner og fylkeskommuner som kan søke, mens Konfliktrådet fordeler midlene.

Tilskudd til arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene (Konfliktrådet)

Søknadsfrist er 1. desmeber 2022.