IA-avtalen 2014-2018

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014 den fjerde intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). IA-avtalen gjelder for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) (pdf)
4. mars 2014 – 31. desember 2018. Signert av partene