Oppfølgingsgruppe for IA-avtalen

Den partssammensatte oppfølgingsgruppen har ansvaret for den løpende oppfølgingen av IA-avtalen.

Oppfølgingsgruppen har ansvaret for den løpende oppfølgingen av IA-avtalen og for å forberede drøftingene til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Oppfølgingsgruppen ledes av Arbeids- og sosialdepartementet. 

Underveisevaluering

Underveisvurdering av IA-avtalen 2014–2018 (PDF). Rapport fra oppfølgingsgruppen for IA-avtalen. November 2016 

Referater fra møter i oppfølgingsgruppen

2018

21. juni 2018 (PDF)

26. januar 2018 (PDF)

2017

2016

2015

2014