Fornybar energi

Elsertifikatordningen

Elsertifikatordningen er en norsk-svensk støtteordning som skal bidra til økt fornybar kraftproduksjon. Den hadde oppstart i 2012 og avsluttes i 2035.

Gjennom elsertifikatordningen har Norge og Sverige hatt et felles mål om å bygge ut 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon fra 2012 til 2020. Dette målet ble nådd i 2019. I tillegg har Sverige satt et mål om ytterligere 18 TWh i 2030 under elsertifikatordningen. Norge er ansvarlig for å finansiere 13,2 TWh, uavhengig av i hvilket land anleggene bygges. Produsenter i Norge må begynne å produsere kraft innen utgangen av 2021 for å kunne få elsertifikater.

Elsertifikatordningen er en markedsbasert støtteordning. Ordningen fungerer slik at produsenter som bygger ut ny fornybar kraftproduksjon får tildelt elsertifikater. Produsentene får tildelt ett elsertifikat per megawattime (MWh) elektrisitet de produserer i 15 år.  

Kraftleverandørene som selger strøm til blant annet husholdninger må på vegne av sine kunder kjøpe elsertifikater for en viss andel av den strømmen de selger. Det vil si at norske og svenske husholdninger er med på å betale for elsertifikatordningen gjennom strømregningen.

Gjennom salg av elsertifikater kan produsenter av ny fornybar elektrisitet få en ekstra inntekt, i tillegg til inntekten fra strømproduksjonen. Dette skal bidra til å gjøre det lønnsomt å bygge ut ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige. Elsertifikatordningen er teknologinøytral, det vil si at elektrisitet fra alle former for fornybare energikilder har rett på elsertifikater (vannkraft, vindkraft, solkraft, bioenergi eller andre fornybare energikilder).

Mer informasjon om elsertifikatordningen finner man på NVEs hjemmesider her.