Elsertifikater

Elsertifikatordningen er en norsk-svensk støtteordning som skal bidra til økt fornybar kraftproduksjon. Den norsk-svenske elsertifikatordningen hadde oppstart i 2012.

Gjennom elsertifikatordningen har vi et felles mål med Sverige om å bygge ut 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon fra 2012 til 2020. At vi har et felles støttesystem med Sverige innebærer at utbyggingen av fornybar kraft kommer der det ligger best til rette. Det er utbyggerne som bestemmer hvor stor andel av produksjonsmålet på 28,4 TWh som kommer i Norge og Sverige. Sverige har i tillegg forlenget det felles elsertifikatsystemet med et mål på 18 TWh i 2030.

Elsertifikatordningen er en markedsbasert støtteordning.  Ordningen fungerer slik at produsenter som bygger ut ny fornybar kraftproduksjon får tildelt elsertifikater. Disse får tildelt ett elsertifikat per megawattime (MWh) elektrisitet de produserer i 15 år. Produsenter i Norge må begynne å produsere kraft innen utgangen av 2021 for å kunne få elsertifikater.

Kraftleverandørene, som selger strøm til bl.a. husholdninger, må på vegne av sine kunder kjøpe elsertifikater for en viss andel av den strømmen de selger. Det vil si at norske og svenske husholdninger er med å betale for elsertifikatordningen gjennom strømregningen.

Gjennom salg av elsertifikater får produsenter av ny fornybar elektrisitet en ekstra inntekt, i tillegg til inntekten fra strømproduksjonen. Dette skal bidra til å gjøre det lønnsomt å bygge ut ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige. Elsertifikatordningen er teknologinøytral, det vil si at elektrisitet fra alle former for fornybare energikilder har rett på elsertifikater (vannkraft, vindkraft, solkraft, bioenergi eller andre fornybare energikilder).

Mer informasjon om elsertifikatordningen finner man på Statnetts og NVEs hjemmesider.

Til toppen