Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3281-3300 av 3482 treff.

 • Det belgiske formannskapets prioriteringer for arbeidsliv, sosial inkludering og likestilling

  23.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det kommende belgiske formannskapet vil blant annet fokusere på unge i arbeidsmarkedet, grønne jobber og aktiv aldring. EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • EU lanserer sosial dialog i utdanningssektoren

  23.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utdannings- og forskningssektoren sysselsetter 14,7 millioner mennesker i EU, i tillegg til å utdanne 93 millioner elever og studenter årlig. Organisasjoner for arbeidstakere og arbeidsgivere i utdanningssektoren i Europa får nå sin egen EU-komité for sosial dialog. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • Samferdselsnytt 5/2010

  22.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  23 europeiske land, inkludert Norge, har nå signert et Memorandum of Understanding om eCall - et innebygget nødsystem i biler. EU henger etter når det gjelder private og offentlige investeringer i forskning og utvikling på IKT. Og europaparlamentarikere diskuterer buss- og båtpassasjerers rettigheter. Les mer i siste oppdatering fra samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas Helseth.

 • Enighet om nye regler for industriutslipp og tømmerhandel

  21.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen er enige om å skjerpe reglene for industriutslipp, samt å forby import av ulovlig hugget tømmer. Norge har bidratt med innspill i prosessen.

 • Mindre behov for krisestøtte til finanssektoren

  21.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  En resultattavle for statsstøtte viser at finansinstitusjonenes avhengighet av krisestøtte i form av garantiordninger er redusert. Kommisjonens årsrapport for konkurransepolitikken i 2009 vurderer blant annet de nasjonale tiltakene som er gjennomført etter finanskrisen. Dette var noen av sakene på konkurranseområdet i mai 2010.

 • Enige om tettere økonomisk samarbeid

  18.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs finansministere støtter innføring av euro i Estland i 2011. Videre er arbeidsgruppen som vurderer styrket økonomisk samarbeid enige om at nasjonale budsjettplaner i EU skal vurderes på et tidligere tidspunkt. Dette var noen av sakene som ble diskutert på det økonomiske området i EU i juni, skriver finansråd Kari Anita Syverud i denne rapporten.

 • Styrket økonomisk samarbeid i fokus på EU-toppmøtet

  18.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den økonomiske og finansielle situasjonen i Europa sto øverst på dagsorden da EUs stats- og regjeringssjefer møttes i Brussel torsdag. Styrket økonomisk samarbeid i eurogruppen og EU sto i fokus. EU-lederne vedtok også EUs nye strategi for vekst og sysselsetting Europa 2020, ga klarsignal for åpning av medlemskapsforhandlinger med Island og for at Estland kan innføre euroen fra 1. januar 2011.

 • EU øker innsatsen mot tørke og vannmangel

  17.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs miljøministere er enige om at tørke og vannmangel må stå sentralt i nasjonal planlegging, og støtter opprettelsen av et europeisk observatorium for tørke og vannmangel. Videre oppmuntres medlemslandene til mer bærekraftig bruk av vann innen landbruk. Tørke og vannmangel var en av flere saker som ble diskutert under miljøministernes rådsmøte 11. juni.

 • Utdanning i Europa - Tradisjonelle kjønnsroller og manglende likestilling

  14.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  En ny studie fra Europakommisjonen viser at store kjønnsforskjeller fremdeles består, både når det gjelder studievalg og studieresultat - også i Norge. EU-delegasjonens utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • Mer mobilitet i yrkesutdanningene

  14.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Omtrent halvparten av de unge i Europa velger i dag yrkesfaglig løp i videregående skole. Europakommisjonen ønsker å satse på entreprenørskap, kreativitet og innovasjon i yrkesutdanningene og gjøre det lettere å bevege seg mellom ulike jobber og land. Dette er noe av det som kommer frem i en ny melding om yrkesutdanning i Europa. EU-delegasjonens utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • Enighet om mål for reduksjon av fattigdom i Europa

  11.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Arbeids- og sosialministrene ble blant annet enige om mål for reduksjon av fattigdom i Europa på sitt rådsmøte 7. juni. EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Direktiv om farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

  07.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ingen nye stoffer ble ført opp på forbudslisten, men mange nye stoffer skal vurderes med tanke på mulig forbud. Det ble resultatet etter at miljøkomiteen i Europaparlamentet onsdag 2. juni behandlet det reviderte direktivet som regulerer farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter, det såkalte RoHS-direktivet. Miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

 • Utdanning sentralt i EUs nye vekststrategi

  07.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utdanning er høyt prioritert og svært sentralt i den nye overordnede EU-strategien for vekst og sysselsetting, Europa 2020, som etter planen skal vedtas på EU-toppmøtet i juni. De aktuelle målene for utdanningsområdet er at minst 40 prosent skal ha høyere utdanning og at elevfrafallet i skolen skal reduseres til under 10 prosent. Ingveig Astad rapporterer fra EUs utdanningsministermøte.

 • Forbrukerrettighetsdirektivet diskutert på rådsmøte

  31.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Konkurranseevnerådet drøftet 25. mai prinsippene for harmonisering av forbrukerettigheter. Alle land tok ordet i debatten, og det var ulike synspunktene på valget av harmoniseringsmodell. Geir Bekkevold og Hanne Messel rapporterer.

 • Status i EUs utvidelsesprosess

  31.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs utvidelsesprosess fortsetter, men hastigheten synes å avta. Spørsmål knyttet til hva en videre utvidelse vil bety for EU vurderes opp mot argumentet om medlemskapsperspektivet som drivkraft for å sikre stabilitet og utvikling langs EUs grense i Sørøst-Europa. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer om status i EUs utvidelsesprosess.

 • EUs klimamål: Ingen økning fra 20 til 30 prosent

  31.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  En ny melding om EUs klimamål inneholder ingen anbefaling om å øke klimautslippsmålet fra 20 til 30 prosent som tidligere antydet. EU-delegasjonens miljøråd Henrik Eriksen rapporterer.

 • Ny utvikling innen offentlige anskaffelser

  31.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet er kritisk til virkningene av dagens regelverk for offentlige anskaffelser, og foreslår blant annet forenkling av prosedyrer og bedre koordinering i det videre arbeidet med regelverket. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Ønsker ikke eget regelverk for organisk avfall

  31.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Til tross for press fra en rekke EU-land avviser Europakommisjonen at det er behov for et eget direktiv for organisk avfall. Kommisjonen har dermed i realiteten konkludert i tråd med norsk politikk på området. EU-delegasjonens miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Ny strategi for det indre marked lansert

  25.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  En ny strategi for å styrke det indre marked ble nylig presentert for Europakommisjonen av tidligere kommissær Mario Monti. For å lykkes med strategien er det avgjørende å vise europeiske innbyggere, forbrukere samt små og mellomstore bedrifter at det indre marked er i deres interesse. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • EU får frem raske penger til klimatiltak i utviklingsland

  21.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Rapport viser at EU er på vei til å følge opp sitt løfte om å bidra med 2,4 milliarder euro årlig i hurtigfinansiering av klimatiltak i utviklingsland. EU-delegasjonens miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

Til toppen