Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3261-3280 av 3431 treff.

 • Forbrukernes synspunkter på det indre marked

  12.04.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonens resultattavle for forbrukere tar pulsen på hvordan forbrukerne opplever det indre marked. Statistikk fra Norge er også inkludert i enkelte deler, og blant annet viser tallene at Norge har den høyeste andelen forbrukere som kjøper varer og tjenester på nett. EU-delegasjonen rapporterer om hovedfunnene fra resultattavlen.

 • Nytt grunnlag for europeisk samarbeid om integrering

  12.04.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Integreringspolitikken blir et stadig viktigere område for europeisk samarbeid, og Lisboa-traktaten har gitt nytt grunnlag for å utvikle europeisk samarbeidet på integreringsfeltet. En ministerkonferanse om integrering i Spania denne uken ventes å legge viktige føringer for hvordan dette EU-samarbeidet vil utvikle seg i årene som kommer. Også Norge deltar på konferansen. Siw Lexau rapporterer.

 • Langsiktig perspektiv på energi

  12.04.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen planlegger å legge frem en infrastrukturpakke på energiområdet i siste kvartal av 2010. Energiråd Marit Engebretsen rapporterer om Kommisjonens planer på energiområdet for 2010 og årene fremover.

 • Ny kanal for folkelig påvirkning av EUs politiske dagsorden

  09.04.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Med et nytt borgerinitiativ skal EUs politiske arbeid bringes nærmere innbyggerne. Kommisjonen vil måtte ta stilling til forslag støttet av én million EU-innbyggere. Men det er ikke bare å samle underskrifter. Forslaget må komme fra borgere i minst ni EU-land, det må være et minimumsantall fra hvert av landene og både adresse, fødselsdato og personnummer må registreres. John Engstrøm rapporterer.

 • Klima og naturmangfold sentralt i Kommisjonens arbeidsprogram

  09.04.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  I 2010 vil Kommisjonen blant annet jobbe med en ny strategi for naturmangfold, med særlig fokus på landbruk og fiskeri. Miljørådene Knut F. Kroepelien og Henrik Eriksen rapporterer om Kommisjonens prioriteringer på miljøsiden i 2010 og fremover.

 • Vil ha EU-basert kontroll med avfall fra elektriske og elektroniske produkter

  09.04.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Revidering av regelverk for avfall fra elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) var ett av temaene som ble diskutert i Europaparlamentets miljøkomité 6. og 7. april. Saksordfører i Europaparlamentet holder fast på EU-basert kontroll med EE-avfall. Oppvaskmaskiner, datamaskiner og støvsugere er eksempler på elektriske og elektroniske produkter. EU-delegasjonens miljøråder rapporterer.

 • Et skritt videre mot europeisk utenrikstjeneste

  07.04.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Til tross for at en rekke sentrale spørsmål fortsatt står ubesvart, går prosessen rundt opprettelsen av en europeisk utenrikstjeneste fremover. Høyrepresentant Ashton la i mars frem et utkast til rådsbeslutning. EU-delegasjonens Tor Kinsarvik rapporterer.

 • Bærekraftig akvakultur

  29.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bærekraftig vekst er kompatibelt med fortsatt bruk av marint råstoff som fiskemel- og olje i fôr. Det var en av konklusjonene fra en konferanse om akvakultur i Europaparlamentet. Fiskeriråd Geir Evensen rapporterer.

 • Hellas og EU 2020 på toppmøtet

  29.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Stats- og regjeringssjefene i euroområdet samlet seg om et initiativ som skaper grunnlag for bilaterale lån fra eurolandene til Hellas innenfor rammen av et IMF-program, og kun dersom Hellas ikke klarer å finne tilstrekkelig finansiering i markedet. EU-delegasjonen rapporterer fra toppmøtet mellom EU-landenes stats- og regjeringssjefer.

 • Vil ha flere lærlingplasser i EU

  25.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentets komité for arbeids- og sosialpolitikk ønsker flere lærlingplasser i medlemslandene for å bekjempe arbeidsledighet blant unge. Antallet arbeidsledige unge har økt i hele Europa det siste året, også i Norge.

 • Grønn transport i EU

  22.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Grønne kjøretøy og flere avgifter for ulike transportmidler er viktige innsatsområder for å redusere utslipp. For å stimulere økt bruk av mer miljøvennlige transportformer som jernbane og bruk av elver og kanaler, vil Frankrike innføre kilometeravgift for tunge kjøretøy. Disse og flere saker ble diskutert under en paneldebatt i forrige uke.

 • Luftfart sentralt på rådsmøtet

  17.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etterforskning av ulykker og andre hendelser i sivil luftfart var én av mange saker på rådsmøtet for transport, tele og energi i mars. Blant annet var det enighet om at passasjerlister må gjøres tilgjengelig for myndighetene så snart som mulig etter en ulykke. Les samferdselsråd Carsten Horn-Hanssens rapport fra møtet.

 • Søk prosjektstøtte fra Marco Polo nå

  17.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Mandag åpnet utlysningen for prosjektstøtte fra Marco Polo-programmet, EUs støtteordning for miljøvennlig godstransport. Norske bedrifter kan også søke om støtte. Søknadsfristen er i slutten av mai. Rådgiver for energi og samferdsel, Jonas Helseth, rapporterer.

 • EUs ikt-strategi for de neste fem årene

  15.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonens nye strategi for ikt-politikken i EU vil trolig omhandle temaer som rask internett-tilgang, et digitalt indre marked, et bærekraftig digitalt samfunn, tillit og sikkerhet, forskning og åpne standarder. John Engstrøm rapporterer om EUs digitale agenda.

 • Rett til bredbånd?

  15.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan best sikre bredbåndstilgang for alle i Europa? For å finne svar på dette spørsmålet la Europakommisjonen nylig fram en offentlig høringssak om universelle tjenester i telesektoren. Når en tjeneste blir definert som en universell tjeneste, innebærer det en forpliktelse for myndighetene og teleoperatørene til å gjøre tjenesten tilgjengelig for alle innbyggere. John Engstrøm rapporterer.

 • Fremla planer for klimaforhandlinger

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Klimakommissær Connie Hedegaard ønsker å integrere København-avtalen i FN-forhandlingstekstene. Det var ett av hovedpunktene da hun la frem meldingen om de internasjonale klimaforhandlingene i forrige uke. Miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

 • Vil ha strategi for bekjempelse av vold mot kvinner

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU-landenes arbeids- og sosialministre ber Kommisjonen utvikle en europeisk strategi for forebygging og bekjempelser av vold mot kvinner. Tiltakene det er snakk om er blant annet felles europeiske telefonnummer for voldsofre og et europeisk observatorium som skal produserer statistikk og informasjon som skal underbygge politikkutvikling og tiltak på området. Les mer i denne rapporten fra Petter Sørlien.

 • Utvikling på utdanningsområdet i EU

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fra oktober 2009 og ut februar 2010 var Hanna Marit Jahr vikarierende utdanningsråd ved EU-delegasjonen. Her kan du lese utdrag fra Jahrs rapportering om hva som har skjedd på utdanningsområdet i EU i denne perioden.

 • Arktis i Europaparlamentet

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Arktis kan ikke sammenlignes med Antarktis, og en gjenskaping av noe i nærheten av en Antarktis-traktat for området er ikke realistisk. Det sa EUs høyrepresentant Catherine Ashton da Europaparlamentet denne uken diskuterte Arktis. Mange av parlamentarikerne understreket hvor betydningsfullt arktiske spørsmål og nordområdene er for EU. Inge Thygesen rapporterer.

 • Debatt om EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Stabilitet og utvikling i EUs nærområder, møte globale sikkerhetsutfordringer og etablering av strategiske partnerskap med globale aktører som Kina, USA, India og Russland. Det er de sentrale prioriteringene for høyrepresentant Cathrine Ashtons arbeid med utviklingen av EUs utenrikspolitikk slik hun presenterte det for Europaparlamentet denne uken. Inge Thygesen rapporterer.

Til toppen