Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3261-3280 av 3482 treff.

 • Nytt om konkurranse, statsstøtte og anskaffelser

  01.09.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hva har skjedd i EU innenfor feltene konkurransepolitikk, statsstøtte og anskaffelser i første halvdel av 2010? I denne rapporten oppsummerer EU-delegasjonens konkurranseråd Geir Bekkevold utviklingen og peker på hva som skjer fremover.

 • Oversikt over samferdselssaker 2010

  30.08.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Et ressurseffektivt Europa er målsettingen til Europakommisjonen. Nedenfor kan du lese et sammendrag av samferdselsråd Olav Grimsbos rapport om hvilke saker som er på agendaen høsten 2010 og fremover.

 • Årsrapport fra EUs forsvarsbyrå (EDA)

  26.08.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs forsvarsbyrås arbeid med å bidra til et mer åpent europeisk marked for forsvarsanskaffelser og styrke europeisk forsvarsindustri gir resultater. Statistikken viser en gradvis økt åpenhet og konkurranse om forsvarsanskaffelsene, samtidig domineres markedet fortsatt av bruken av unntaksbestemmelser. Det er ett av momentene i årsrapporten fra EDA. Hans Jørgen Johansen rapporterer.

 • EUs årlige miljøpolitiske rapport lagt frem

  23.08.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen la 11. august frem EUs årlige miljøpolitiske rapport. Rapporten viser en rekke positive politiske trekk, men negativ statistikk særlig for naturmangfold.

 • EUs transportagenda under det belgiske formannskapet

  11.08.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bærekraft, sikkerhet og innovasjon for transportsektoren står sentralt for det belgiske formannskapet denne høsten. Avtroppende samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen orienterer om Belgias agenda og høstens planlagte konferanser.

 • Kommisjonen foreslår to nye direktiver for arbeidsinnvandring

  05.08.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen vil gjøre det enklere for sesongarbeidere å komme til EU for å jobbe. Direktivforslaget sikrer også grunnleggende sikkerhet og helse for arbeiderne. Kommisjonen foreslår også et direktiv om oppholdsbetingelser for personer som er utstasjonert internt i virksomheter.

 • Samferdselsnytt 7/2010

  29.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen håper å halvere dødsulykker på veiene på ti år. EU-støttet forskning har utviklet programvare som skal gjøre den europeiske togtrafikken mer punktlig. Rådet har undertegnet luftfartsavtaler med Brasil. Dette er noen av temaene i nyeste nummer av samferdselsnytt, der samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas Helseth rapporterer.

 • Melding om informasjonsforvaltning

  29.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen publiserte 20. juli en melding om "Oversikt over informasjonsforvaltning" innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet. Justisråd Dag Egil Adamsen rapporterer om innholdet.

 • Næringsrådens sommerbrev

  28.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen forbereder nå meldinger for flaggskipsinitiativene i Europa 2020-strategien. Meldingen om den digitale agenda er fremlagt, og de øvrige meldingene presenteres i løpet av høsten. I sommerbrevet fra næringsråden berøres dessuten industripolitikk, innovasjon og råvareinitiativet som knyttes til meldingen om et ressurseffektivt Europa.

 • Dialog om EUs framtidige landbrukspolitikk

  23.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen har begynt prosessen med å reformere EUs felles landbrukspolitikk, populært kalt CAP. Kommissær for landbruk, Dacian Cioloş, konsulterer nå interesseorganisasjoner og fagmiljøer før det konkrete forslaget skal legges frem. Det nylig avholdte dialogmøtet i Brussel blir sett på som en god måte å samle flere aktører og meninger med sikte på god prosess. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

 • Samferdselsnytt 6/2010

  09.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Luftfartsavtalen Open Skies II mellom EU og USA ble signert i juni. Europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt er vedtatt. Arbeidstidsbestemmelser for yrkessjåfører skal også gjelde selvstendig næringsdrivende sjåfører. Les mer i siste oppdatering fra samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas Helseth.

 • Økt innsats mot kreft

  09.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Erfaringer fra svineinfluensaen, regulering av legemiddelforsyningen i Europa og en økt innsats mot kreft var noe av det som ble diskutert på det uformelle helseministermøte denne uken. EU-delegasjonens fagråd for helse- og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer

 • Belgisk formannskap opptatt av globalt naturmangfold

  09.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det belgiske formannskapet legger vekt på globalt naturmangfold, særlig i forhold til bruk av genressurser. Dette kom fram på en konferanse om naturmangfold i Europaparlamentet i forrige uke.

 • Nytt initiativ til pensjonsreform

  09.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen lanserer debatt om pensjoner i Europa, og fremhever blant annet at en økning i avgangsalder kan bidra til å sikre pensjonssystemenes bærekraft. EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Krevende fase i EUs miljøpolitikk

  07.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Svak økonomisk utvikling i mange europeiske land har bidratt til lavere ambisjoner i EUs miljøpolitikk. Nytt regelverk for tømmerhandel og nye mål for naturmangfold med ønske om å stanse tap av mangfold innen 2020, er likevel vedtatt. Miljørådene Henrik Eriksen og Knut F. Kroepelien rapporterer om EUs miljøpolitikk i første halvår av 2010.

 • Enighet om samarbeid mot merverdiavgiftsvindel

  06.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Finansministerne i EU er enige om en ny forordning som skal styrke samarbeidet om å bekjempe merverdiavgiftsvindel i Europa. Økte skatter blir i noen grad benyttet for å redusere budsjettunderskuddene i eurolandene. Dette var noen av sakene på skatteområdet i EU i april, mai og juni. Finansråd Tor Lande rapporterer.

 • Nytt EU-direktiv om organdonasjon og -transplantasjon

  02.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nytt EU-direktiv skal gjøre det lettere å sikre trygg utveksling av menneskelige organer for transplantasjon i Europa. Betydningen av å kunne benytte levende donorer er også anerkjent i direktivet, noe Norge har arbeidet for. EU-delegasjonens fagråd for helse- og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer.

 • EU-diskusjon om regelverket for jordbruket

  02.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs rådsmøte (jordbruk) diskuterte nylig forenklinger i jordbruksregelverket, blant annet behovet for enklere regler og mindre ressurskrevende kontrollarbeid for små bruk, rapporter EU-delegasjonens landbruksråd, Bjørn Eidem.

 • Nytt formannskap satser på grønn økonomi

  28.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det belgiske formannskapet i EU vil satse på grønn økonomi, ressurseffektivitet samt bærekraftig produksjon og forbruk. Belgia legger opp til en realistisk miljøpolitikk under de rådende politiske omstendigheter, rapporterer EU-delegasjonens miljøråd Knut F. Kroepelien.

 • Sterkere økonomisk aktivitet

  28.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Aktiviteten i økonomien har tatt seg opp utover våren, sammenlignet med samme periode i 2009. Sterkere internasjonal aktivitet gjør at vekstanslagene for 2010 er justert opp i forhold til det Den europeiske sentralbanken anslo i mars. I euroområdet forventes en vekst i bruttonasjonalproduktet på mellom 0,7 og 1,3 prosent for 2010.

Til toppen