Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3301-3320 av 3491 treff.

 • Direktiv om farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

  07.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ingen nye stoffer ble ført opp på forbudslisten, men mange nye stoffer skal vurderes med tanke på mulig forbud. Det ble resultatet etter at miljøkomiteen i Europaparlamentet onsdag 2. juni behandlet det reviderte direktivet som regulerer farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter, det såkalte RoHS-direktivet. Miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

 • Utdanning sentralt i EUs nye vekststrategi

  07.06.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utdanning er høyt prioritert og svært sentralt i den nye overordnede EU-strategien for vekst og sysselsetting, Europa 2020, som etter planen skal vedtas på EU-toppmøtet i juni. De aktuelle målene for utdanningsområdet er at minst 40 prosent skal ha høyere utdanning og at elevfrafallet i skolen skal reduseres til under 10 prosent. Ingveig Astad rapporterer fra EUs utdanningsministermøte.

 • Forbrukerrettighetsdirektivet diskutert på rådsmøte

  31.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Konkurranseevnerådet drøftet 25. mai prinsippene for harmonisering av forbrukerettigheter. Alle land tok ordet i debatten, og det var ulike synspunktene på valget av harmoniseringsmodell. Geir Bekkevold og Hanne Messel rapporterer.

 • Status i EUs utvidelsesprosess

  31.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs utvidelsesprosess fortsetter, men hastigheten synes å avta. Spørsmål knyttet til hva en videre utvidelse vil bety for EU vurderes opp mot argumentet om medlemskapsperspektivet som drivkraft for å sikre stabilitet og utvikling langs EUs grense i Sørøst-Europa. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer om status i EUs utvidelsesprosess.

 • EUs klimamål: Ingen økning fra 20 til 30 prosent

  31.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  En ny melding om EUs klimamål inneholder ingen anbefaling om å øke klimautslippsmålet fra 20 til 30 prosent som tidligere antydet. EU-delegasjonens miljøråd Henrik Eriksen rapporterer.

 • Ny utvikling innen offentlige anskaffelser

  31.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet er kritisk til virkningene av dagens regelverk for offentlige anskaffelser, og foreslår blant annet forenkling av prosedyrer og bedre koordinering i det videre arbeidet med regelverket. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Ønsker ikke eget regelverk for organisk avfall

  31.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Til tross for press fra en rekke EU-land avviser Europakommisjonen at det er behov for et eget direktiv for organisk avfall. Kommisjonen har dermed i realiteten konkludert i tråd med norsk politikk på området. EU-delegasjonens miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Ny strategi for det indre marked lansert

  25.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  En ny strategi for å styrke det indre marked ble nylig presentert for Europakommisjonen av tidligere kommissær Mario Monti. For å lykkes med strategien er det avgjørende å vise europeiske innbyggere, forbrukere samt små og mellomstore bedrifter at det indre marked er i deres interesse. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • EU får frem raske penger til klimatiltak i utviklingsland

  21.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Rapport viser at EU er på vei til å følge opp sitt løfte om å bidra med 2,4 milliarder euro årlig i hurtigfinansiering av klimatiltak i utviklingsland. EU-delegasjonens miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

 • Utviklingen i EU på innvandrings- og asylområdet

  19.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen har lagt frem sin første årlige rapport for gjennomføring av migrasjonspakten, som skal danne grunnlaget for den årlige debatten i det europeiske råd om innvandring og asyl. Dokumentet oppsummerer tiltak i EU og på nasjonalt nivå for perioden oktober 2008 til desember 2009, og gir således en god oversikt over utviklingen i EU i dette tidsrommet. Migrasjonsråd Siw Lexau oppsummerer.

 • Bedre beskyttelse av enslige mindreårige

  19.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  De siste årene har det vært en betydelig økning av enslige mindreårige som kommer til EU. Kommisjonen har nå lagt frem en ny handlingsplan som danner rammeverket for videre europeiske samarbeid om enslige mindreårige. Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer.

 • Samferdselsnytt april 2010

  18.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Askeskyen preget EUs transportpolitiske agenda i april. Kommisjonen presenterte en ny strategi for renere kjøretøy. Innenriksrådet ber Kommisjonen vurdere etablering av et sentralisert byrå for å bekjempe datakriminalitet og barnepornografi. Disse og flere andre samferdselssaker var aktuelle i april.

 • Europaparlamentet med store ambisjoner for en europeisk utenrikstjeneste

  11.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etter at EU-landenes utenriksministre nå er kommet til politisk enighet om hovedlinjene i EUs nye utenrikstjeneste (EEAS), har diskusjonene om EEAS i Brussel gått inn i en ny fase. Nå skal Europaparlamentet konsulteres og flere innflytelsesrike parlamentarikere har høye ambisjoner på EUs vegne. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Positiv til mer ambisiøse klimamål for EU

  10.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen signaliserer i et meldingsutkast at den er positiv til mer ambisiøse klimamål for EU. Meldingen skal redegjøre for hvilke konsekvenser det får for EU å øke klimautslippsmålet, og utkastet gir et positivt bilde av EUs muligheter til å øke sitt utslippsmål fra 20 til 30 prosent i forhold til 1990-nivå. Det er varslet en endelig melding i slutten av mai.

 • Revisjon av arbeidstidsdirektivet presenteres før året er omme

  07.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Revisjonen av arbeidstidsdirektivet vil bli presentert mot slutten av året. Det sa sysselsettingskommissær László Andor i sin tale til Europaparlamentets komité for arbeids- og sosialpolitikk. EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Mindre strenge krav til tømmerimport og industriforurensning

  07.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  I sin andre gjennomgang av nye regler om import av ulovlig hugget tømmer og industriforurensning, vedtok Europaparlamentet mindre strenge krav. De ønsker med dette å komme nærmere medlemslandene for å finne et kompromiss.

 • Hellas får lån fra IMF og eurolandene

  04.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Finansministerne i euroområdet har besluttet å aktivere den tidligere annonserte støtteplanen for Hellas. Eurolandene og Det internasjonale valutafondet (IMF) er enige om å stille til rådighet totalt 110 milliarder euro. Utbetalingene vil kun skje hvis Hellas oppfyller de vilkårene som er satt i avtalen som ble fremforhandlet i helgen.

 • Framtidig utviklingspolitikk

  03.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan skal europeisk bistand se ut i fremtiden og hvordan blir bistandspolitikken påvirket av den planlagte europeiske utenrikstjenesten? Dette var noe av det som ble diskutert på et seminar om EUs fremtidige bistandspolitikk. EU-delegasjonens Tor Kinsarvik rapporterer.

 • Ønsker 30 prosent reduksjon i klimagassutslipp

  30.04.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Klimakommissær Connie Hedegaard antydet et mål om 30 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2020 i et møte i Europaparlamentet. EU-delegasjonens miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

 • Spennende britisk valg

  29.04.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  I kveld møtes partilederne til den siste direktesendte TV-debatten før valget i Storbritannia. Spekulasjonene om ulike koalisjonsalternativer øker. Liberaldemokratene har vedvarende høye målinger og Cleggs holdning til et eventuelt samarbeid uroer Labour. Målingene antyder en nær tredeling av velgerne, med et ørlite forsprang for de konservartive.

Til toppen