Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3441-3460 av 3462 treff.

 • Norges energisituasjon og Europa

  15.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  Norges energisituasjon og Europa Lenker EØS-avtalen og energi EUs energipolitikk EU-kommisjonens energipakke av 10.01.07 Oversikt over EU-direktiv som er vedtatt i EØS på olje- gass og

 • Slik bestemmes EØS-regelverket

  02.04.2004 Rapport Utenriksdepartementet

  Her kan du se en grafisk fremstilling av hvordan prosessen med å foreslå nye EØS-regler foregår.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2003

  16.12.2003 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en oversikt over de beslutningene EØS-komiteen har fattet i 2003.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2002

  10.12.2002 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en oversikt over de beslutningene EØS-komiteen har fattet i 2002.

 • St.prp. nr. 42 (2001-2002) - Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 123/2001 om innlemming av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF om felles regler for det indre marked for naturgass (gassmarknadsdirektivet) i vedlegg IV til EØS-avtala (Energi)

  22.02.2002 Proposisjon Utenriksdepartementet

 • EØS-komiteens beslutninger i 2000

  12.01.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2000.

 • Forskrift om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS

  31.12.1998 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. desember 1998 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 12, § 14, § 15, § 19 og § 33 første ledd, jf. § 36 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 90/425/EØF, direktiv 91/496/EØF), nr. 117 (forordning (EF) nr. 282/2004 endret ved forordning (EF) nr. 585/2004) og nr. 119 (forordning (EF) nr. 599/2004).Endringer: Endret ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1164 (bl.a. tittelen), 28 jan 2000 nr. 68, 10 des 2003 nr. 1519, 9 jan 2004 nr. 100 (bl.a hjemmel), 30 nov 2005 nr. 1354 (bl.a tittel og hjemmel), 27 okt 2007 nr. 1267.

  Se forskriften på lovdata.no

 • EØS-komiteens beslutninger i 1996

  31.12.1996 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1996.

 • EØS-komiteens beslutninger i 1995

  31.12.1995 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1995.

 • Forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av hund og katt

  21.04.1995 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt ved kgl.res. 21. april 1995 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a. Fremmet av Landbruksdepartementet.

  Se forskriften på lovdata.no

 • EØS-komiteens beslutninger i 1994

  31.12.1994 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1994.

 • Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

  02.07.1991 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. juli 1991 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I nr. 16 (vedtak 93/13/EØF og vedtak 94/305/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 6 juli 1994 nr. 674, 3 aug 1994 nr. 789, 25 nov 1994 nr. 1063, 10 jan 1996 nr. 61, 12 feb 1996 nr. 142, 31 des 1998 nr. 1499, 20 juni 2001 nr. 731, 9 jan 2004 nr. 75 (bl.a hjemmel), 1 juli 2004 nr. 1105, 27 okt 2007 nr. 1267.

  Se forskriften på lovdata.no

 • EU/EØS og energi

  Tema Olje- og energidepartementet

  Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.

 • Norge og EUs samarbeidsområder

  Landingsside Utenriksdepartementet

  På disse sidene finner du informasjon om Norges samarbeid med EU innenfor ulike politikkområder. Velg tema fra menyen nedenfor.

 • Norges delegasjon til EU

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen i Brussel er Norges største utenriksstasjon. Vår oppgave er å ivareta norske interesser overfor EUs institusjoner og medlemsland  i Brussel på alle områder som berører Norges samarbeid med EU.

 • Norge og brexit

  Landingsside Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. I en overgangsperiode frem til 31. desember 2020 vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter. Det innebærer at vårt forhold til Storbritannia, både for norske borgere og næringsliv, forblir som før ut 2020.

 • Europaparlamentet

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet spiller en stadig mer sentral rolle i EU, og med Lisboa-traktaten fra 2009 fikk de folkevalgte betydelig mer makt i EUs beslutningsprosess. Det er derfor en prioritert oppgave for EU-delegasjonen å følge Europaparlamentets arbeid.

 • Rettigheter og muligheter som EØS-borger

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Her finner du informasjon om dine rettigheter og muligheter som EØS-borger og informasjon om EU, EØS og Schengen.

 • Aktuelle saker om europapolitikk

  Listeside Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • Det digitale indre marked

  Landingsside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Internett og digitale teknologier endrer vår verden, men gamle grenser, tankemønstre og reguleringer hindrer oss i å utnytte de digitale mulighetene fullt ut. Våren 2015 introduserte EU-kommisjonen detaljerte planer for et digitalt indre marked («digital single market»). Kommisjonen vil fjerne barrierer, og sikre fri flyt av data over landegrensene. Et velfungerende digitalt indre marked vil skape nye arbeidsplasser, styrke økonomien, og stimulere konkurranse, innovasjon og investeringer i Europa.

Til toppen