Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3441-3449 av 3449 treff.

 • EU/EØS og energi

  Tema Olje- og energidepartementet

  Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.

 • Norges delegasjon til EU

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen i Brussel er Norges største utenriksstasjon. Vår oppgave er å ivareta norske interesser overfor EUs institusjoner og medlemsland  i Brussel på alle områder som berører Norges samarbeid med EU.

 • Norge og brexit

  Landingsside Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Brexit vil også få konsekvenser for Norge. De viktigste oppgavene for regjeringen er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia.

 • Europaparlamentet

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet spiller en stadig mer sentral rolle i EU, og med Lisboa-traktaten fikk de folkevalgte betydelig mer makt i EUs beslutningsprosess. Det er derfor en prioritert oppgave for EU-delegasjonen å følge Europaparlamentets arbeid.

 • Rettigheter og muligheter som EØS-borger

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Her finner du informasjon om dine rettigheter og muligheter som EØS-borger og informasjon om EU, EØS og Schengen.

 • Det digitale indre marked

  Landingsside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Internett og digitale teknologier endrer vår verden, men gamle grenser, tankemønstre og reguleringer hindrer oss i å utnytte de digitale mulighetene fullt ut. Våren 2015 introduserte EU-kommisjonen detaljerte planer for et digitalt indre marked («digital single market»). Kommisjonen vil fjerne barrierer, og sikre fri flyt av data over landegrensene. Et velfungerende digitalt indre marked vil skape nye arbeidsplasser, styrke økonomien, og stimulere konkurranse, innovasjon og investeringer i Europa.

 • Aktuelle saker om europapolitikk

  Listeside Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • EØS-midlene: Innsats for rom

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Å bedre romfolks levekår er en felles europeisk utfordring som krever samordnet innsats og nasjonale krafttak. Her kan du lese om hvordan Norge bidrar gjennom EØS-midlene.

 • Norge og EU

  Landingsside Utenriksdepartementet

  De europeiske landene er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Regjeringen vil føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Regjeringen legger til grunn EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU som ramme for europapolitikken.

Til toppen