Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 29. oktober 2021

Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 29. oktober 2021.

Les oversikten over rettsaktene her (i pdf).