Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 10. desember 2021

Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2021.

Les oversikten over rettsaktene her (i pdf).