Rettsakter til behandling

Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 17. mars 2023

Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 17. mars 2023.

Les oversikten over rettsaktene her (i pdf).