Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Eftas konsultative komité

Efta-pilaren har også en rådgivende komité der partene i arbeidslivet gir råd om utviklingen av Efta-samarbeidet.

Komiteen har tretten medlemmer (seks fra Norge, fem fra Island og to fra Liechtenstein). Sveits har observatørstatus. Den konsultative komiteen behandler også saker som faller inn under Efta-konvensjonen, inkludert Eftas frihandelsavtaler. Da møter Sveits som fullt medlem av komiteen. De samme medlemmene møtes i Eftas konsultative komité og i Den konsultative komité for EØS. NHO, Virke, LO, KS, YS og Unio er representert på norsk side.

Partene i norsk arbeidsliv deltar også med fulle rettigheter i sine respektive europeiske hovedorganisasjoner. Landsorganisasjonen i Norge (LO), Unio og YS er medlem av Den europeiske arbeidstakerorganisasjonen ETUC, mens Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er medlem av Den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen, Businesseurope. I tillegg er Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og arbeidsgiverorganisasjonen for statsbedrifter (Navo), medlemmer av Den europeiske arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning, CEEP. Hovedorganisasjonen Virke er medlem av paraplyorganisasjonen Eurochambres.

Til toppen