Parlamentarikerkomiteen for EØS

Parlamentarikerkomiteen for EØS (EEA Joint Parliamentary Committee) er et rådgivende organ som gir uttrykk for sine synspunkter gjennom rapporter og resolusjoner. Gjennom sin deltakelse i komiteen får representantene for EØS/Efta-landene dessuten utvidet informasjon om EU/EØS-spørsmål og en formell kanal til Europaparlamentet.

Etter EØS-avtalens artikkel 95 skal Parlamentarikerkomiteen for EØS ”ved dialog og debatt bidra til en bedre forståelse mellom Fellesskapet og Efta-statene” på avtalens områder. I Parlamentarikerkomiteen møter representanter for EØS/Efta-landenes nasjonalforsamlinger og representanter for Europaparlamentet. Eftas delegasjon består av representantene i Eftas parlamentarikerkomité. Komiteen møtes to ganger i året. Fra norsk side møter de norske medlemmene av Eftas parlamentarikerkomité.