Interoperabilitetspakken (politi, rettshåndhevende myndigheter, asyl og migrasjon)

Forslag til rettsakt fra det Europarlamentet og Rådet om å etablere et rammeverk for interoperabilitet mellom EU informasjonssystemer (politi og samarbeid mellom rettshåndhevende myndigheter, asyl og migrasjon)

Proposal for at regulation of the European Parliament and the Council on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Posisjonsnotat
  3. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.05.2018

Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Status

Det vises til Schengen-notat om interoperabilitetspakken (grenser og visum) 2017/0351(COD) som i stor grad inneholder likelydende bestemmelser. Forslagene i dette utkastet til rettsakt blir dermed omtalt under ett i notatet om forslaget til rettsakt som omhandler grenser og visum.  

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)794
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.:

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker