Innspill til handlingsplanen for bærekraftsarbeidet i Norge

På denne siden er innspill til handlingsplanen publisert. Fristen gikk ut 30. november. Det er kommet inn mange innspill og det vil ta litt tid før alle vises i oversikten. Innspillene er sortert etter organisasjonsnavn eller etternavn på avsender.