- Vi får det vi har bestilt, og mer til!

Klassekampen hevdet 1. mars at Norge risikerer å ikke få de flyene vi har bestilt. Dette stemmer ikke! Les mer her om hvorfor.

Testingen av F-35 sikrer at vi får de kapasitetene vi har bestilt (Foto: Lockheed Martin)

Klassekampen hevder at Norge risikerer å ikke få de kapasitetene vi har bestilt på grunn av utfordringer som oppdages i testingen. Vi tar her for oss tre av deres påstander og gir noen oppklarende svar.

Får Norge et dårligere fly enn bestilt? 
Nei, vi får akkurat de kapasitetene vi har bedt om, og faktisk mer til! 

 - Men hvordan kan det ha seg at en eventuell reduksjon i ytelseskravene for flyet ikke påvirker norske krav?        
Det er fordi det eksisterer to kravdokumenter her. Det ene er det internasjonale kravdokumentet som det flernasjonale programmet har utviklet i fellesskap på bakgrunn av innspill fra alle landene. Dette styrer utviklingen av flyet på vegne av alle partnerne. 

Det andre er det norske kravdokumentet som vi utviklet fra grunnen basert på norske krav og erfaringer. Dette dokumentet viser hva et kampfly  må kunne gjøre for å oppfylle norske krav og er helt uavhengig av de internasjonale prosessene. 

Det denne rapporten påpeker er at på det nåværende tidspunkt i utviklingen oppfyller ikke flyet enkelte områder i det internasjonale kravdokumentet. Skulle man til slutt justere det internasjonale dokumentet, som på dette området har mye høyere krav enn det vi har her i Norge er dette fortsatt godt nok i forhold til de norske kravene. 

- Men hvorfor er norske krav hemmelige?  
Det er fordi disse kravene sier mye om hvordan vi venter å bruke flyene, og hvilke typer oppdrag vi ønsker å løse og hvordan vi vil løse dem. 

Dette er ikke noe vi ønsker at andre skal få innsyn i, av naturlige grunner. Det er også en del av flyets kapasiteter som er hemmeligstemplet, av samme grunn, og vi har stilt krav til ytelsen på akkurat disse områdene - dermed må kravene også holdes hemmelige. 

Konklusjonen vår er fortsatt den samme - Kun F-35 tilfredsstiller alle de norske kravene, og vil være det riktige flyet for oss i fremtiden.

Les mer om sammenhengen mellom ytelse og effektivitet her: "Situasjonsforståelse vinner fighten"

Illustrasjonen viser forskjellen på kravdokumentene. F-35 utvikles til en standard som skal ligge godt over de ulike kravene partnerlandene har stilt. Noen av disse områdene ligger derfor langt over norske krav. Justeringer av de felles internasjonale kravene er derfor ikke nødvendigvis i konflikt med de kravene Norge har satt til fremtidige kampfly. (Forsvarsdepartementet)

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 -  fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 -  endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

- Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.

- Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.

- De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.

- Regjeringen tar sikte på å gå til Stortinget i løpet av første halvdel av 2013 for å få fullmakt til å bestille de første flyene som planlegges levert til Norge i 2017.

Til toppen