145 millioner til Nammo for utvikling og test av F-35-ammunisjon

Forsvaret og Nammo undertegnet onsdag en kontrakt for siste del av utviklingen av ammunisjon for maskinkanonen på det nye norske kampflyet F-35. Ammunisjonstypen er kjent som APEX (Armour Piercing, Explosive) og er en 25 mm ammunisjon utformet for å kunne brukes mot de typer mål som et moderne kampfly kan stå overfor.

APEX har både en hard kjerne som kan trenge gjennom pansring og eksplosiver som vil gå av rett etter at prosjektilet treffer målet. (Foto: Nammo)

Forsvaret og Nammo undertegnet onsdag en kontrakt for siste del av utviklingen av ammunisjon for maskinkanonen på det nye norske kampflyet F-35. Ammunisjonstypen er kjent som APEX (Armour Piercing, Explosive) og er en 25 mm ammunisjon utformet for å kunne brukes mot de ulike typene av mål som et moderne kampfly kan stå overfor.

Generalmajor Morten Klever, programdirektør i Kampflyprogrammet

- Dette er en ny milepæl i den nasjonale våpenutviklingen for F-35, og er positivt både for Nammo og Forsvaret. APEX sikrer at F-35 vil kunne bruke kanonen effektivt mot et mye bredere spektrum av mål, og dermed bidra til flyets evne til å fylle ulike roller i løpet av samme oppdrag, såkalt multirolle-kapasitet. Dette er viktig for Norge da vi bare har en type kampfly som må kunne løse alle typer oppdrag, og vi har også sett stor interesse for APEX fra andre fremtidige brukere av F-35, sier generalmajor Morten Klever, programdirektør i Kampflyprogrammet.

Kontrakten har en total verdi på 170 millioner kroner, hvor Forsvarets logistikkorganisasjon skal dekke 145 millioner og Nammo 25 millioner. Dette skal dekke produksjon av testskudd, og deretter gjennomføring og analyse av ulike tester for å sikre at APEX kvalifiseres for integrasjon på F-35. I tillegg skal det utvikles en egen øvingsammunisjon som vil oppføre seg på samme måte som vanlige skudd, men med redusert fare for rikosjetter under treningsskyting sammenlignet med vanlig treningsammunisjon. Kontrakten sikrer at APEX sammen med to andre ammunisjonstyper vil bli klart for integrasjon på F-35 i selve utviklingsfasen av flyet som løper frem til 2017, og som dermed vil bli tilgjengelig for alle F-35-brukere. Nammo har anslått at APEX kan ha et markedspotensial på 10 milliarder kroner gjennom levetiden til F-35.

- Selv om APEX først og fremst er viktig for Norge fra et operativt ståsted, så er det også positivt at dette vil skape både arbeidsplasser og verdiskapning for norsk industri. Vi er på mange måter fortsatt i startgropa både for produksjon og drift av F-35, men etter hvert som flere fly produseres og flere land tar dem i bruk så venter vi at oppdragsmengden vil øke, og da er det viktig at Nammo og andre norske bedrifter er klare til å levere. Denne kontrakten gir Nammo rammene de trenger, og nå er det opp til dem å levere og sikre at alt er klart til 2019 når vi skal begynne å løse oppdrag med F-35 i Norge, sier Klever.

Kanonen på F-35A som Norge skal anskaffe er montert i en "bulk" rett over det venstre luftinntaket på flyet. F-35B og C bærer kanonen i en pod under buken på flyet når nødvendig.(Foto: Lockheed Martin)

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per november 2014)

• Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
• Anskaffelsen er beregnet å koste 66,2 milliarder reelle 2014-kroner.
• De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse er under bygging skal leveres i USA i 2015 mens de to siste leveres i 2016.
• Stortinget gav i 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018. Samlet er det gitt fullmakt til 16 fly, inkludert fly til treningsformål.