3,7% prisreduksjon i ny F-35-kontrakt

Etter lange forhandlinger har det flernasjonale programkontoret sluttført kontrakten for den niende produksjonsserien av F-35 med flyprodusenten Lockheed Martin. Avtalen dekker de til sammen 57 flyene som skal leveres i 2017, herav seks norske, og innebærer at flyprisen reduseres med ca. 3,7% sammenlignet med den forrige produksjonsserien.

Første norske F-35 løftes ut av monteringsdokken 9. april 2015
Her løftes det første norske flyet ut av monteringsdokken 9. april 2015. Her har de ulike skrogseksjonene blitt satt sammen siden monteringen startet i januar. Foto: Lockheed Martin

- Det flernasjonale programkontoret har ansvar for å sikre en best mulig pris for alle kjøperlandene, og vi er fornøyd med resultatet. Det er viktig for Norge at vi får levert fly på riktig tid, med den ytelsen vi krever og til forventet pris. Det får vi med denne avtalen, sier generalmajor Morten Klever, som leder den norske anskaffelsen av F-35.

Med de 57 flyene i den niende produksjonsserien er det nå tegnet kontrakt for totalt 266 F-35 av en planlagt samlet produksjon på over 3000 fly. De tre siste av flyene i den niende produksjonsserien vil bli de første som kommer til Norge i slutten av 2017.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per november 2016)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 69,7 milliarder reelle 2016-kroner.
  •  De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse ble levert i 2015, mens de to ble levert sommeren 2016.
  • Stortinget har så langt gitt fullmakt til anskaffelse av 28 fly, inkludert fly til treningsformål.
Til toppen