Sjekker oljeventil i F-35-motoren

10. juni sviktet en oljeventil på en F-35B tilhørende det amerikanske marineinfanteriet under en treningstur i Arizona. Flyet landet trygt på hjemmebasen 20 minutter etter at svikten ble oppdaget, men som et resultat gjennomføres nå en rutinemessig sjekk av tilsvarende ventiler på alle andre F-35-motorer. Denne er allerede gjennomført på flere av flyene uten at en har funnet tilsvarende feil, og F-35 vil dermed kunne være på vingene igjen allerede mandag morgen.

F-35 har per juni 2014 tilbakelagt over 17 000 flytimer i testing og trening. Her etterfyller en F-35A drivstoff på Eglin Air Force base (Foto: US Air Force)

10. juni sviktet en oljeventil på en F-35B tilhørende det amerikanske marineinfanteriet under en treningstur i Arizona. Flyet landet trygt på hjemmebasen 20 minutter etter at svikten ble oppdaget, men som et resultat gjennomføres nå en rutinemessig sjekk av tilsvarende ventiler på alle andre F-35-motorer. Denne er allerede gjennomført på flere av flyene uten at en har funnet tilsvarende feil, og F-35 vil dermed kunne være på vingene igjen allerede mandag morgen.

- Det er nulltoleranse for slike feil, og derfor har man prosedyrer som krever at alle fly sjekkes før de kan komme i lufta igjen. F-35 er fortsatt relativt nytt, og når noe slikt skjer vil en være sikre på om dette bare gjelder denne ene motoren, eller også kan skje andre steder, sier brigader Morten Klever, nestleder i det norske Kampflyprogrammet. 

Selv om en så langt ikke har funnet tilsvarende feil på andre fly har en valgt å holde tre av dem tilbake for ytterligere sjekk. Kontrollen av de resterende flyene vil være fullført innen kort tid, og deretter blir det opp til programmet i USA og motorprodusenten Pratt & Whitney å finne ut hva som gikk galt, og hvordan en eventuelt kan unngå at det skjer igjen. Så langt er det ikke ventet at dette får noen konsekvenser for testprogrammet eller for produksjonen av de norske flyene.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per juni 2014):

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 64 milliarder reelle 2014-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018. Samlet er det gitt fullmakt til 16 fly, inkludert fly til treningsformål.
Til toppen