Generelt om DOT&E

I januar hvert år gir avdelingen for operasjonell testing og evaluering i det amerikanske forsvarsdepartementet (DOT&E) ut en rapport til den amerikanske kongressen som beskriver fremgangen i den operative testingen av ulike materiellsystemer som anskaffes av de ulike amerikanske forsvarsgrenene.

Rapporten som beskriver testresultatene for 2015 vil snart offentliggjøres. Foreløpige tilbakemeldinger tyder på at rapporten fokuserer på testing av software i F-35. Kampflyprogrammet forventer, basert på erfaringene fra tidligere års rapporter at innholdet i rapporten for 2015 ikke inneholder forhold som ikke er kjent i partnerskapet og som er under planmessig utbedring.

Norges to første fly ble levert til basen i USA i november 2015. Flyene er nå i vanlig drift der. De første flygerne våre trener allerede på både luftkamp og bakkeangrep med F-35. Selv om utviklingen ikke er ferdig, møter flyet de forventningene på dette stadiet i utviklingen.