Kampflyene lander i Norge på torsdag

I dag bekreftet Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet at de tre første F-35 etter planen vil lande i Norge denne uken.

På informasjonsmøtet i Oslo 30. oktober orienterte Forsvarsdepartementet og Forsvaret om planene i forbindelse med at kampflyene F-35 kommer til Norge. Flygingene gjennomføres av amerikanske piloter i regi av «Defence Contract Management Agency (DCMA)», som har egen avtale med US Air Force (USAF) for frakting av fly. Våre første 7 fly ble ble levert til Luke Air Force Base i Arizona og brukes nå under utdanningen som pågår der. Det planlegges at tre fly kommer på torsdag. Deretter får vi 6 fly hvert år til 2024.

Generalmajor Morten Klever, programdirektør i Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet
Generalmajor Morten Klever, programdirektør i Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet. Foto: Asgeir Spange Brekke, FMA

Flyene lander 2. november

Programdirektør i Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, generalmajor Morten Klever, fortalte om mottaket av F-35 i Norge og planlagt dato for når flyene lander i Norge for første gang.

− Alle tre flyene rullet ut av fabrikken og ble overlevert til amerikanske myndigheter fredag 20. oktober for litt over en uke siden og 10 dager før kontraktsdato. Flyene gjennomgår nå de siste forberedelser for overflyging til Norge. Jeg kan i dag bekrefte at de etter planen skal lande på Ørland 2. november rundt kl. 14, sier Klever.

Planen vil måtte justeres i tid avhengig av klardato, vær, uforutsette forhold og tilgjengelig støtte. Det kan for eksempel ikke utelukkes at flyene må lande på alternative landingsplasser før de flyr videre. Blant annet er det varierende vær i Norge på denne tiden av året. Det er en begrensende faktor det må tas høyde for.

− Dersom vi får informasjon underveis i overflyvningen som endrer på tidspunktet, vil vi informere om dette umiddelbart gjennom våre informasjonskanaler, sier Klever.

Han tar imot flyene den 2. november på Ørland sammen med Luftvingsjef Hans Ole Sandnes og vil være tilgjengelig for intervju.

Stabssjef i Luftforsvarsstaben (LST), brigader Aage Longva.
Stabssjef i Luftforsvarsstaben (LST), brigader Aage Longva. Foto: Asgeir Spange Brekke, FMA

Mottaksseremoni den 10. november

Stabssjef i Luftforsvarsstaben (LST), brigader Aage Longva, presenterte tentativt program for mottaksseremonien fredag 10. november på Kampflybase Ørland.

Den 10. november er den offisielle markeringen av F-35 ankomsten til Norge. Seremonien vil finne sted inne på et militært område og rett utenfor en hangar som til daglig huser AWACS-flyene.

Det er spesielt inviterte gjester og media og presse, som er invitert denne dagen, sammen med de ansatte på Ørland flystasjon.

Det planlegges på musikalske innslag og taler fra det offisielle Norge, NATO, JPO (Joint Program Office i Department of Defense i USA) og Forsvaret.

Brigader Dag R. Aamoth i Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet
Brigader Dag R. Aamoth i Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet. Foto: Asgeir Spange Brekke, FMA

Praktisk informasjon

Viktig! Frist 30. oktober for å bli akkreditert som journalist til å delta på FØRSTE LANDING F-35 eller MOTTAKSSEREMONI 10. NOVEMBER.

Vi vil sende mer praktisk informasjon på e-post til påmeldte journalister om oppmøtested og oppmøtetid for både første landing og for mottaksseremonien. Når det gjelder første landing vil vi sørge for hurtige oppdateringer for forventet landetid (kan bli påvirket av værforhold og andre faktorer).

Det vil bli lagt ut bilder på forsvaret.no (Mediearkiv) etter første landing til fri bruk av pressen.

Mottaksseremonien vil bli streamet. Fortløpende informasjon vil bli lagt ut på våre informasjonskanaler.

-         Påmeldingsfrist / akkreditering 30. oktober

-         Henvendelser om praktisk informasjon til Luftforsvaret: f-35@u.forsvaret.no

-         Intervjuforespørsler til VIP-gjester: fdinfo@fd.dep.no  Emne: F-35

-         Intervjuforespørsler til forsvarsledelsen: milinfo@fd.dep.no  Emne: F-35

Oppdatert informasjon og foto/video: