Leder for JSF-programmet besøker Norge

13. mai kommer sjef for det flernasjonale JSF-programmet til Norge. Han skal blant annet møte forsvarsministeren, besøke Forsvarets operative hovedkvarter og møte utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Alle interesserte kan også høre ham orientere om status i programmet i et åpent møte 12:45 onsdag 15. mai.

Klikk bildet for å se invitasjonen i full størrelse.

  • Skal ha møter med norske myndigheter
  • Vil holde åpent møte om utviklingen i programmet

Generalløytnant Christopher Bogdan leder det flernasjonale Joint Strike Fighter programmets hovedkontor utenfor Washington DC i USA. Hans direkte overordnede er den amerikanske materielldirektøren, men hans oppgave er likevel å representere alle partnerne i JSF-programmet overfor produsentene Lockheed Martin og Pratt & Whitney. Han har ansvar for at programmet gjennomføres på tid og på kostnad. Bogdan har ledet programmet siden desember 2012, og har markert seg tydelig overfor partnerne og produsentene. Han har blant annet tatt grep for å styrke partnernes innflytelse i programmet ytterligere, og har stilt høye krav til leverandørene om å levere både hurtigere og bedre. Nå besøker han Norge, og skal møte både forsvarsministeren og utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Han skal også besøke Bodø og Forsvarets operative hovedkvarter, hvor han vil få en orientering om de norske operative kravene som ligger til grunn for valget av F-35 og utviklingen av JSM.

Etter at møtene med det offiselle Norge er over vil Gen.Lt. Bogdan holde et åpent møte i regi av Norges forsvarsforening. Møtet vil avholdes onsdag 15. mai klokken 12:45. Han vil her orientere om status i det flernasjonale programmet og i utviklingen av F-35. Møtet finner sted i Oslo Militære Samfund og er åpent for alle.

Les invitasjonen fra Norges forsvarsforening her.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 -  fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 -  endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35.

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Regjeringen gikk i april til Stortinget for å få fullmakt til å bestille de første seks flyene i hovedleveransen, hvorav fire planlegges levert til Norge i 2017.
Til toppen