Årsrapporter fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Her finner du årsrapportene fra FFI for 2016 og tidligere.

Her kan du laste ned (i pdf) årsrapporten til FFI for 2016. Vedlegg: Riksrevisjonens beretning 2016.

Her kan du lese tidligere årsrapporter fra FFI: