Oversikt 2008

En oversikt over norske bidrag til internasjonale operasjoner i 2008.

Norge fortsetter i 2008 sin innsats i Faryab-provinsen i Nord-Afghanistan og styrker stabiliseringsstyrken (PRT) i Meymaneh med tre helikoptre og en infanterienhet på om lag 100 personell.

Utrykningsstyrken i Masar-e Sharif videreføres ut første halvår 2008, og avsluttes deretter. Norge stiller dessuten til disposisjon en spesialstyrkeenhet på omlag 150 personell i Kabul-regionen fra våren 2008, for en periode av 18 måneder. Norge vil også øke sitt bidrag til opplæring av det afghanske forsvar og politi til om lag 50 personell i 2008. Disse vil bli stasjonert i Nord-Afghanistan og Kabul-området.

Fra 1. januar 2008 vil den nordiske innsatsgruppen (Nordic Battle Group - NBG) stå i beredskap for bruk i EU-ledet krisehåndtering.  Innsatsgruppen har et norsk bidrag på rundt 150 personer. Det norske bidraget består av transportkontroll- og sanitetskapasitet samt stabspersonell. Det omfatter også ansvar for strategisk evakuering av syke og sårede og sjøtransport.

 

Oversikt over norsk militært personell i operasjoner i utlandet.
Totalt antall: 679, ikke inkludert spesialstyrkene i Afghanistan.
 (oppdatert 7. mai 2008).


ASIA

Afghanistan:
Totalt 585 soldater og offiserer, pluss spesialstyrkene i Kabul.

Styrken er hovedsakelig stasjonert i Meymaneh (stabiliseringsstyrke/PRT, inkl helikoptre), Masar-e Sharif (utrykningsstyrke, kontingentstab, logistikk) og Kabul (spesialstyrker, stabsoffiserer, logistikk). 

I tillegg kommer 2 stabsoffiserer i UNAMA. 

MIDT-ØSTEN

United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO):
12 FN-observatører

Egypt:
Multinational Force and Observers (MFO):
6 observatører

AFRIKA

Sudan:
United Nations Mission in Sudan (UNMIS) og United Nations & African Union Mission in Darfur (UNAMID):
32 FN-observatører og stabsoffiserer

Etiopia og Eritrea:
United Nations Mission to Ethiopia and Eritrea (UNMEE):
2 FN-observatører, begge i Etiopia

BALKAN

Kosovo:
Kosovo Force (Kfor) og United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK):
10 stabsoffiserer

Bosnia:
6 stabsoffiserer i Natos hovedkvarter

MIDDELHAVET:
Operasjon Active Endeavour, KNM Ula. 

Les mer her:
http://www.mil.no/intops/start/