Foretaksmøte i Helse Nord RHF 12.01.2016

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 09:45.

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 13:30.