Oslo kommune, Lysebråten i Sørkedalen. Klage på Fylkesmannens vedtak om ikke å gi dispensasjon til oppføring av boliger i Marka

Miljøverndepartementet stadfester Fylkesmannens vedtak av 20. oktober 2010 om ikke å gi dispensasjon fra markaloven for oppføring av et hustun bestående av fem nye eneboliger med bod/garasje på Lysebråten i Sørkedalen, gbnr 19/1, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18 og 19/19.

Last ned vedtaksbrev (pdf)