Oslo kommune. Vennerhagen i Sørkedalen. Klage på Fylkesmannens vedtak om ikke å gi dispensasjon til oppføring av boliger i Marka

Miljøverndepartementet stadfester Fylkesmannens vedtak av 20. oktober 2010 om ikke å gi dispensasjon fra markaloven for oppføring av et hustun bestående av seks nye eneboliger med bod/garasje på Vennerhagen i Sørkedalen, gbnr 17/22, 17/23, 17/24, 17/25, 17/26, 17/27 og 17/28.

Last ned vedtaksbrev (pdf)