Språkteknologi og de nordiske språkene

Det er et ønske og et mål at alle elever i skolen skal ha programvare og skrivestøtte som støtter deres eget språk, slik er det ikke i dag.

I dagens språkteknologiske landskap opplever skoleelever og lærere at programvare og skrivestøtte som tilbys av de store internasjonale teknologigigantene i skolen, ikke reflekterer de lokale språkenes offisielle rettskrivning.

Per i dag er det ikke mulig å legge inn vedtatte rettskrivningsnormer i de internasjonalt utviklede skriveverktøyene. Språknormene som formidles av de store teknologigigantene, framstår dermed som konkurrenter til den offisielle rettskrivningen. Selskapene tillater heller ikke at lokalt utviklet språkteknologi for små språk (f.eks. grønlandsk, samiske språk, nynorsk osv.) kan tilbys som lokal tilpassing til de barn og ungdommer som får opplæringen sin på disse språkene.

Norge hadde ordførerskapet i Nordisk ministerråd i 2022 og gjennom det også ordførerskapet for Nettverket for språknemndene i Norden. I 2023 er det Island som har dette ansvaret.