Nordisk samarbeid på kultur- og likestillingsfeltet

Det nordiske samarbeidet representerer et langt og godt samarbeid mellom de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland. Sverige har ordførerskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet i 2024.

Illustrasjonsbilde av konsert

Ministerrådet for kultur

Kultur- og likestillingsdepartementet deltar aktivt i det kulturpolitiske samarbeidet i Norden.

Illustrasjonsbilde av to knyttede hender med bokstavene LGBTQIA+ malt på fingrene

Ministerrådet for likestilling og lhbt+

I mer enn 40 år har det offisielle nordiske likestillingssamarbeidet jobbet for å gjøre Norden til en av verdens mest likestilte regioner.

Skjermbilde fra språkvideo med Anette Trettebergstuen.

Språkteknologi og de nordiske språkene

13.09.2022

Det er et ønske og et mål at alle elever i skolen skal ha programvare og skrivestøtte som støtter deres eget språk, slik er det ikke i dag.