nordisk2022

Om det nordiske samarbeidet

Det nordiske samarbeidet er verdens eldste samarbeid av sitt slag. Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan.

Det nordiske samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret. Nordisk ministerråd dekker de fleste, store samfunnsområder og er organisert i 12 ministerråd som møtes årlig. Samarbeidet er i tillegg forankret i fagkomiteer på embetsnivå. 

Utgangspunktet er at det nordiske samarbeidet skal fokusere på områder der en fellesnordisk innsats skaper en merverdi for de nordiske landene og innbyggerne i dem.

Det nordiske fellesskapet arbeider for et sterkt Norden i verden og er en viktig medspiller i europeisk og globalt samarbeid. Felles verdier landene imellom er med på å styrke Nordens posisjon som en av verdens mest innovative og konkurransedyktige regioner.

Nordisk råd ble dannet i 1952, Nordisk ministerråd ble dannet i 1971.
Helsingforsavtalen, som er samarbeidsavtalen mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, ble signert i 1971.