Teori og praksis

Kulturfrivilligheit dekkjer et mangfald av organisasjonar og aktivitetar som for eksempel kor, korps, band, festivalar, dansegrupper, filmklubbar, dataspilltreff, amatørteater, spel, lesesirklar, historielag, venneforeiningar, kunstklubber og mykje meir.

Eit godt kunnskapsgrunnlag er nødvendig for relevant politikkutforming. Nedanfor følgjer ei liste over aktuelle publikasjonar. Lista er ikkje komplett og vil bli oppdatert med jamne mellomrom. Send gjerne tips til postmottak@kud.dep.no