Ekspertpanel for Statens pensjonsfond

Finansdepartementet etablerte i 2007 et ekspertpanel for arbeidet med strategispørsmål knyttet til Statens pensjonsfond.

Ekspertpanelet består av en gruppe akademikere og praktikere med bred kompetanse innen internasjonal finans, som samtidig er spesialister innen ulike felt. Departementet bruker ekspertpanelet til uformelle, faglige diskusjoner, men panelet avgir ingen formelle råd til departementet. Ekspertpanelet sammenkalles til møte i Finansdepartementet en til to ganger i året.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond, herunder å fastsette fondets langsiktige investeringsstrategi. Den operasjonelle gjennomføringen av forvaltningen ivaretas av henholdsvis Norges Bank (Statens pensjonsfond utland) og Folketrygdfondet (Statens pensjonsfond Norge) innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet. Det er en ambisjon at Statens pensjonsfond skal være verdens best forvaltede fond. Som ledd i arbeidet med å fastsette investeringsstrategien for fondet, trekker departementet på relevant internasjonal ekspertise.

Ekspertpanelet har for tiden følgende medlemmer:

  • Gerlof de Vrij (Managing Partner, Capstone Investment Advisors, Nederland)
  • Sung Cheng Chih (CEO/Executive Director, Avanda Investment Management Pte Ltd., Singapore)

Tidligere medlemmer av ekspertpanelet:

  • Adair Morse (Professor, Haas Business School, University of California Berkeley)
  • Andrew Ang (tidligere professor ved Columbia Business School, nå Blackrock)
  • Antti Ilmanen (Prinsipal, AQR Capital Management)
  • Ralph Koijen (professor i finans ved New York University Stern School of Business)